Qarku Tiranë_Trajnimi "Shërbime cilësore për vajzat dhe gratë viktima të dhunës reagimi dhe përgjegjshmëria institucionale."

29 tetor 2021 - Tiranë

Trajnimi "Shërbime cilësore për vajzat dhe gratë viktima të dhunës reagimi dhe përgjegjshmëria institucionale." Sot ishim ne Tirane me perfaqesues te institucioneve qe ofrojne sherbime per grate e vajzat qe i mbijetojne dhunes. 

Ky trajnim organizohet kuadër të projektit "Institucionalizimi i Cilësisë në Programet e Rehabilitimit dhe Riintegrimit për gratë e vajzat që i mbijetojnë dhunës” nga Gender Alliance for Development Center (GADC) në bashkëpunim me AWEN-Albanian Women Empowerment Network Projekti zbatohet në bashkëpunim me rrjetin e organizatave që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, të udhëhequr nga Qendra Autonome e Grave, Serbi dhe mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list