E premtja feministe ne GADC

10 dhjetor 2021 E premtja feministe ne GADC
#16diteteaktivizmit #16days


Ne permbyllje te 16 diteve te aktivizmit, dhe ne diten nderkombetare te te drejtave te njeriut, sot kishim kenaqesine qe te organizonim nje tavoline te ngushte diskutimi mbi fenomenin e feminicidit dhe faktoret qe ndikojne.


Pjesemarreset, studente te drejtesise nepermjet nje analizimi me sy kritik te ligjit dhane sygjerimet e tyre ne lidhje me zbatimin e tij.
Te premtet tona feministe do te vijojne.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list