Elbasan - Tryezën e rrumbullakët “Përgjegjësia institucionale në nivel vendor për ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë për gratë dhe vajzat e mbijetuara nga dhuna”

Qendra Aleanca Gjinore për zhvillim (GADC) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Grave (AWEN), organizuan ne date 9 dhjetor ne Elbasan tryezën e rrumbullakët me temë “Përgjegjësia institucionale në nivel vendor për ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë për gratë dhe vajzat e mbijetuara nga dhuna”.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit rajonal “Institucionalizimi i rehabilitimit cilësor dhe programet e riintegrimit për të mbijetuarat e dhunës”, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Ky projekt është implementuar në bashkëpunim me organizatat që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, nën drejtimin e “Qendra e Grave të Pavarura” (“Autonomus Women’s Center”) Serbi.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list