Shkodër: Tryezë Diskutimi - “Të përmirësojmë kushtet e punës dhe produktivitetin në fabrikat e tekstileve në Shqipëri”

Qendra "Aleanca Gjinore per Zhvillim" sot ne Shkoder ka zhvilluar tryezen e diskutimit te titulluar “Te permiresojme kushtet e punes dhe produktivitetin ne fabrikat e tekstileve ne Shqiperi”.

Pjesemarres ne kete aktivitet ishin aktore te rendesishem, perfaqesues te shoqates Pro Export Albania, Inspektoratit Shteteror te Punes dhe Shërbimeve Shoqërore, Inspektoriatit Shteteror Shendetesor, Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive si dhe Zyres se Komisionerit për Mbrojtjen nge Diskriminimi ne qytetin e Shkodres. Sebashku diskutuam ceshtje te rendesishme si, situata e punesimit ne industrine fason, kushtet e punes, inspektimet që kryhen, informaliteti ne kete sektor, masat qe po merren per te rregulluar situaten si dhe projekti i Qeverise per fasonerite dhe cfare do te thote kjo per punetoret e fasonerive.


Ky aktivitet u zhvillua ne kuader te projektit "Sigurimi i kushteve te denja te punes per grate punetore ne fabrikat e veshjeve dhe kepuceve ne Shqiperi", mbeshtetur nga Olof Palme International Center dhe Qeveria Suedeze. 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list