Qarku Korce_ Trajnimi "Shërbime cilësore për vajzat dhe gratë viktima të dhunës reagimi dhe përgjegjshmëria institucionale."

2 tetor 2021 - Korçë

Nis seria e trajnimeve në kuadër të projektit "Institucionalizimi i Cilësisë në Programet e Rehabilitimit dhe Riintegrimit për gratë e vajzat që i mbijetojnë dhunës” Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) në bashkëpunim me Rrjetin e Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) organizoi një trajnim 1 ditor ne qarkun Korce mbi shërbimet cilësore për vajzat dhe gratë viktima të dhunës reagimi dhe përgjegjshmëria institucionale.

Projekti zbatohet në bashkëpunim me rrjetin e organizatave që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, të udhëhequr nga Qendra Autonome e Grave, Serbi dhe mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim.

Qëllimi: Të përmirësojmë sherbimet cilesore ndaj grave e vajzave te mbijetuara nga dhuna në familje dhe ajo me bazë gjinore duke zbatuar legjislacionin ne fuqi. 

 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list