Deklaratë Publike - Stop ngacmimit seksual për/në vendin e punës

Aleanca Gjinore per Zhvillim ka ndjekur me shqetësim lajmet në median shqiptare në lidhje me kërkesën për favore seksuale ndaj një vajze që kërkonte punë nga ish kryetari i Bashkisë Dibër. Ju lutem gjeni perngjitur qendrimin tone dhe kerkesen drejtuar Keshillit te Ministrave per te perforcuar legjislacionin dhe institucionet pergjegjese per raportimin e rasteve te ngacmimeve seksuale ne vendin e punes.

I bëjmë thirrje gjithë organizatave të shoqërisë civile shqiptare apo kujtdo të mbështesin këtë kërkesë publike, e cila do t’i dërgohet Këshillit të Ministrave, brenda datës 18 Maj 2016. Nëse keni sugjerime të tjera në lidhje me ngacmimet e dhunën seksuale në vendin e punës, ato janë të mirëpritura, pasi ne po përgatisim propozime të përafruara me legjislacionin e Bashkimit Evropian në lidhje me këtë çështje.

Dërgoni mbështetjen tuaj dhe sugjerimet në adresën e e-mailit: gadc@gadc.org.al

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list