POP - Fokus Grup me banorët e Njësisë Administrative Dajt, Tiranë

Sot jemi takuar me banore te njesise administrative Dajt ku biseduam mbi prioritetet e Kontrates Sociale POP - Perballja e Ofertave Politike dhe per punen qe ka bere Bashkia Tiranë dhe kjo njesi administrative ne permbushjen e prioriteteve te tyre.

Vijojme te kemi problematika me ujin e pijshem ne Tujan. Banoret kerkojne shtrimin e rruges qe lidh Linzen per Tufinen, segment ky qe ka penalizuar mbi 100 familje dhe biznese te asaj zone. Per keto prioritete dhe per te tjera ceshtje te qytetareve, GADC po pergatit Raportin e Vitit te Dyte monitorues te Kontrates Sociale.

#KontrataSociale #RrjetiPOP #DiskutimeMeQytetaret


Falenderojme per mbeshtetjen Olof Palme International Center - Albania Programme Olof Palme International Center National Endowment for Democracy

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list