Fillon seria e trajnimeve dhe fushatat informuese me gratë punëtore në fasoneri

Kemi nisur serinë e trajnimeve informuese mbi të drejtat e punonjëseve në fasoneri. Trajnimi i parë u zhvillua në datë 25.09.2021 ku gratë u njohën me të drejtat në vendin e punës si: të paturit një kontratë pune në përputhje me ligjin, lejen e lindjes, sigurimet, sigurinë dhe shëndetin në punë, etj.

Gjithashu, grave iu shpërnda broshura me numrin pa pagesë 08001818 dhe u inkurajuan që në çdo rast diskriminimi apo keqtrajtimi në vendin e punës të kontaktojnë tek ky numër, i cili ruan anonimatin e tyre dhe ofron asistencë e ndihmë ligjore.


Falenderojme per mbeshtetjen Olof Palme International Center - Albania Programme Olof Palme International Center Embassy of Sweden in Tirana

#punëedenjë #mbrotëdrejtatepunëtoreve #mbrotëdrejtategrave #decentwork #defendworkersrights #defendwomensrights

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list