Clean Clothes Campaign viziton Shqiperine

Në shtator 2021 Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" u takua me përfaqësuesit e Clean Clothes Campaign (CCC) në ambjentet e bibliotekës së GADC.

Gjatë takimit u diskutuan nismat dhe planet për mbështetjen e punonjësve të industrisë së veshjeve në Shqipëri, por edhe aktivitete të përbashkëta me CCC -në. GADC informoi mbi punën që ka bërë me gratë punëtore në fasoneri për të mbrojtur të drejtat e tyre, si dhe ndikimin që COVID-19 ka shkaktuar në jetën e tyre.

Një tryezë e rrumbullakët parashikohet të mbahet në lidhje me pagën e jetesës në Shqipëri midis GADC, Clean Clothes Campaign dhe Olof Palme International Center - Albania Programme


#MadeInEurope #ExploitationMadeInEurope #LivingWageNow #EuropeFloorWage

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list