Njoftim për organizatat e interesuara të bëhen pjesë e Kodit të Standardeve

Rikujtojmë të gjitha organizatat e interesuara të bëhen pjesë e Kodit të Standardeve për organizatat jofitimprurëse mbi procesin e anëtarësimit.

Më shumë informacion gjeni në linkun https://bit.ly/2XglFeC  Shprehjet e interesit mund të dërgohen në adresën info@resourcecentre.al 

Kodi i Standardeve prezanton një mekanizëm vetërregullues për sektorin, duke synuar të përmirësojë efektivitetin e punës së organizatave jofitimprurëse, mirëqeverisjen, transparencën dhe llogaridhënien.

Kodi është një tërësi parimesh dhe angazhimesh mbi mënyrën se si organizatat zhvillojnë veprimtarinë e tyre, si ato qeverisen, manaxhojnë burimet, janë transparente dhe llogaridhënëse me të gjithë grupet e interesit, si ndërtojnë marrëdhëniet me mbështetësit dhe donatorët, si manaxhojnë konfliktin e interesave, etj. 

Për më shumë informacion mbi nismën e Kodit të Standardeve klikoni këtu https://bit.ly/3du14ss

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list