Konceptet e terminologjise gjinore ne gjuhen shqipe nga Instituti Evropian per Barazine Gjinore (EIGE)

Instituti Evropian për Barazinë Gjinore (EIGE) që prej muajit shtator ka vënë në dispozicion terminologjinë e barazisë gjinore edhe në gjuhen shqipe. Duke klikuar https://eige.europa.eu/thesaurus?lang=sq dhe duke zgjedhur në të djathtë gjuhën shqipe mund të hulumtoni terminologjinë.

Nga 'ekonomia e përkujdesit" në 'ndarjen vertikale', fjalori dhe thesaurusi i EIGE ndërton një kuptim të përbashkët të termave të barazisë gjinore për të përmirësuar komunikimin e ndjeshëm gjinor në BE dhe më gjerë.

 

Burimi: European Institute for Gender Equality 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list