Konceptet e terminologjise gjinore ne gjuhen shqipe nga Instituti Evropian per Barazine Gjinore (EIGE)

Instituti Evropian për Barazinë Gjinore (EIGE) që prej muajit shtator ka vënë në dispozicion terminologjinë e barazisë gjinore edhe në gjuhen shqipe. Duke klikuar https://eige.europa.eu/thesaurus?lang=sq dhe duke zgjedhur në të djathtë gjuhën shqipe mund të hulumtoni terminologjinë.

Nga 'ekonomia e përkujdesit" në 'ndarjen vertikale', fjalori dhe thesaurusi i EIGE ndërton një kuptim të përbashkët të termave të barazisë gjinore për të përmirësuar komunikimin e ndjeshëm gjinor në BE dhe më gjerë.

 

Burimi: European Institute for Gender Equality 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list