Shkëmbim ekperiencash mes organizatave në mbrojtje të punëtoreve të sektorit tekstil - Shqiperi & Maqedonia e Veriut

Në datë 10 qershor një ekip nga Gender Alliance for Development Center (GADC) dhe Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL së bashku me gra punonjëse të sektorit të tekstileve, vizituan në Stip, në Maqedoninë e Veriut organizatën Glasen Tekstilec dhe gratë punonjëse nga sektori i tekstileve në Stip.

Me mbështetjen e Olof Palme International Center dhe Ambasadës Suedeze në Shqipëri të tre organizatat mbrojnë të drejtat e punonjësve në të dy vendet, organizojnë aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese, mbrojnë të drejtat ligjore dhe ngrenë zërin në emër të grave e vajzave punëtore.

Sektori i tekstilit karakterizohet nga të njëjtat probleme si në Shqipëri edhe në Maqedoni: puna e rëndë, oraret e zgjatura, mungesa e sindikatave, pagat e ulëta, kushte të vështira pune.

Konkluzioni kryesor i takimit:Solidaritet me gratë e vajzat punëtore dhe aksione të përbashkëta.

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list