Konferenca Kombëtare “Përfshirja dhe Angazhimi Qytetar në Nivel Vendor”

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” me Rrjetin POP -Përballja e Ofertave Politike organizuan Konferencë Kombëtare “Përfshirja dhe Angazhimi Qytetar në Nivel Vendor”.

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues nga institucione të ndryshme të vendit, organizata të shoqërisë civile, agjenci dhe përfaqësues të qeverisjes vendore. Ky aktivitet u përshëndet edhe nga znj. Romina Kuko, zv. Ministere e Punëve të Brendshme.

Aktiviteti u ndoq gjithashtu online me pjesëmarrjen e më shumë se 60 pjesëmarrësve nga komuniteti dhe grupet e interesit.

Ndër të tjera në këtë Konferencë u prezantua edhe Raporti Studimore “Përfshirja dhe Angazhimi Qytetar në Nivel Vendor” për analizën e të cilit organizatat partnere të rrjetit POP u angazhuan në 12 bashki të vendit: Bashkia Durres, Bashkia Elbasan, Bashkia Fier, Bashkia Kamez, Bashkia Korçë, Bashkia Kukës, Bashkia Pogradec, Bashkia Pukë, Bashkia Shkodër, Bashkia Tirane, Bashkia Vau i Dejes, Bashkia Vlorë.

Duke klikuar këtu mund të ndiqni aktivitetin e plote

Duke klikuar këtu mund të lexoni Raportin Studimor

Duke klikuar ketu mund te lexoni Buletinin Informativ te eventit


Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Përballja e Ofertave Politike”, dhe mbështetet nga Olof Palme International Center - Albania Programme Olof Palme International Center National Endowment for Democracy.

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list