Takim online - Buxhetimi Gjinor në kohën e pandemisë COVID-19

11 maj 2021, Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim", organizoi takimin online mbi buxhetimin gjinor në kohën e pandemisë Covid-19. Aktiviteti është organizuar në kuadër të projektit "Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë" mbështetur nga Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe SIDA.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përfaqësues të qeverisë qendrore dhe lokale, përfaqësues të shoqërisë civile, përfshirë organizatat e të drejtave të grave. Diskutimi u përqendrua në gjetjet dhe rekomandimet nga analiza gjinore e buxhetit të shtetit të vitit 2020, përgjigja ndaj pandemisë Covid-19, bazuar në parimet kombëtare dhe ndërkombëtare të barazisë gjinore të miratuara nga Shqipëria.

Rekomandimet u bazuan në gjetjet për zbatimin e vazhdueshëm të masave të Qeverisë Shqiptare për emergjencat dhe rindertimin nga tërmeti 2019 dhe pandemia Covid-19 duke marrë në konsideratë të lartë nevojat praktike dhe strategjike të grave dhe vajzave dhe parimet e barazise gjinore.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list