Tryezë Diskutimi - Gjyqtarët në luftën kundër dhunës ndaj grave e vajzave Shqiptare

Qendra "Aleanca Gjinore per Zhvillim" ka organizuar ne date 25.5.2021 Tryezen e Diskutimit “Gjyqtarët në Luftën kundër Dhunës ndaj Grave e Vajzave Shqiptare.”

Gjatë këtyre viteve një vëmendje e veçantë i është kushtuar përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe rolit të anëtarëve të Mekanizmit te Koordinuar te Referimit (MKR) siç parashikohet në vendimin nr. 334, datë 17.2.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij.”

Në MKR një rol mjaft të rëndësishëm luajnë përfaqësuesit e gjykatave të rrethit gjyqësor, ndaj ishte i domosdoshëm ky takim midis përfaqësuesve të gjyqësorit dhe ekspertëve kundër dhunës me bazë gjinore për të saktësuar dhe detajuar detyrimet dhe përgjegjësitë e gjyqtarëve për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje.

GADC do te pergatise nje buletin informativ ne kuader te ketij takimi (i cili eshte i pari ne serine e disa takimeve per kete vit) me te gjitha gjetjet dhe sygjerimet e dala nga diskutimet dhe do ta shperndaje gjeresisht prane gjykatave si edhe organizatave te shoqerise civile.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit dhe zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Projekti financohet nga European Union in Albania dhe zbatohet nga UN Women Albania
EU Neighbourhood & Enlargement
#changingmindstoEVAW

 

Klikoni këtu për të ndjekur aktivitetin

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list