Fuqizimi i gruas - Ndërtimi i Kapaciteteve për të përmirësuar aksesin ndaj mundësive ekonomike me një fokus të veçantë ndaj viktimave të dhunës në familje

3.10.2013 Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" dëshiron të falenderojë SHT Z. Ettore Sequi, Ambasador, Shefi i Delegacionit të BE në Shqipëri, Z. Erion Veliaj, Ministër i Mirëqënies Sociale edhe Rinisë, znj. Adelina Farriçi, Kryetare e Bashkisë Burrel, Z. Arber Mazniku, këshilltar pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, z. Albi Greva, Drejtor i Fondacionit Vodafone Albania, znj. Iris Luarasi drejtore e Linjës së Këshillimit për Gra e vajza, për frymëzimin që i dhanë aktivitetit tonë me fjalën dhe angazhimet e tyre shumë të rëndësishme për drejtësi gjinore dhe në të mirë të përparimit të vendit tonë, Shqiperisë.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list