GADC në Kuçovë

06.09.2013 Nga aktivitetet e GADC-së gjatë muajit shtator 2013, me kryetarin e Bashkisë Z.Bardhyl Gjyzeli dhe me bashkëpunetoren e vjetër e te mirë nga Kuçova znj. Elsa Rafaeli. 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list