Tryezë e rrumbullakët "Analizë e indikatoreve të fuqizimit të gruas"

10.04.2013 Tryeza e rrumbullakët "Analizë e indikatoreve të fuqizimit të gruas" në kuadrin e projektit "Fuqizimi i Gruas Ndërtimi i kapaciteteve për të përmirësuar aksesin ndaj mundësive ekonomike me një fokus të veçantë ndaj viktimave të dhunës në familje". Mbështetur nga Delegacioni i BE në Shqipëri/Shkodër. 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list