Diskriminimi Bën Dëm - Punë Pa Diskriminim

#DiskriminimiBënDëm #PunëPaDiskriminim
Ky post është krijuar me mbështetje Financiare nga Komisioni Evropian dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida). Përmbajtja e këtij postimi është vetëm përgjegjësi e Rrjetit të Grave Kosovë, Aleancës Gjinore për Zhvillim dhe organizatave të tyre partnere ne Koalicionin kunder Diskriminimit dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron qëndrimin zyrtar të BE apo SIDA.

Telefononi pa pagesë në numrin e gjelbër 0800 18 18 Ne ju sigurojmë anonimitetin. 

Klikoni në: https://www.facebook.com/GADCAlbania/posts/3369935253094115 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list