Diskriminimi Bën Dëm - Punë Pa Diskriminim

#DiskriminimiBënDëm #PunëPaDiskriminim
Ky post është krijuar me mbështetje Financiare nga Komisioni Evropian dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida). Përmbajtja e këtij postimi është vetëm përgjegjësi e Rrjetit të Grave Kosovë, Aleancës Gjinore për Zhvillim dhe organizatave të tyre partnere ne Koalicionin kunder Diskriminimit dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron qëndrimin zyrtar të BE apo SIDA.

Telefononi pa pagesë në numrin e gjelbër 0800 18 18 Ne ju sigurojmë anonimitetin. 

Klikoni në: https://www.facebook.com/GADCAlbania/posts/3369935253094115 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list