STOP Dhunës në Marrëdhëniet Intime në Adoleshencë!

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), në kuadër të projektit “T’i themi Jo, Dhunës në Marrëdhëniet Intime” të financuar nga Agjensia Austriake për Zhvillim (ADA), ka realizuar videon me te njetin titull.

Ju ftojmë ta ndiqni dhe ta shpërndani. Kjo video është realizuar për të ndihmuar të rinjtë e të rejat të kuptojnë rrezikun e dhunës në marrëdhëniet intime dhe për të rriturr ndërgjegjësimin që të raportojnë menjëherë nëse përjetojnë qofte edhe një herë në jetë dhunë.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list