Djemtë e burrat kundër dhunës në familje - Shkolla 26 Nëntori, Tiranë

05.12.2014 Shfaqja e filmit dokumentar "Djemtë e burrat kundër dhunës në familje", me prindërit e femiljeve të shkollës "26 nëntori' në Tiranë në bashkëpunim me Shpresa Spahiun dhe organizatën e saj dhe me Drejtorinë e Policisë së Tiranës.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list