Trajnim dy ditor në Korçë - Ligji për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare

03.06.2014 Trajnim dy ditor në Korçë me të gjithë praktikuesit e Ligjit për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare me fokus të veçantë Policinë e Shtetit Shqiptar.

Ky projekt u financua nga SIDA dhe vihet në zbatim nga SIPU International në kuadër të Programit "Mbeshtetja e Qeverisë Suedeze ndaj Ministrisë së Brendshme/Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet"

Qendra Aleanca Gjinore ka dhënë kontributin e saj në organizimin e një sërë aktivitetesh kundër dhunës në familje në bashkëpunim me prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe projektin e mbështetjes suedeze për Policinë e shtetit Shqiptar.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list