Trajnim dy ditor në Lezhë - Ligji për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare

15.04.2014 Trajnim dy ditor në Lezhë me të gjithë praktikuesit e Ligjit për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare me fokus të veçantë Policinë e Shtetit Shqiptar.

Ky projekt u financua nga SIDA dhe vihet në zbatim nga SIPU International në kuadër të Programit "Mbeshtetja e Qeverisë Suedeze ndaj Ministrisë së Brendshme/Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet"

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list