Njohuri për Fuqizimin e Gruas - Lezhë

24.2.2014 Takim prezantues në Lezhë në kuader te projektit: "Njohuri për Fuqizimin e Gruas". Ky projekt financohet nga Assist Impact dhe USAID në kuadër të programit për fuqizimin e gruas. 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list