BUXHET iM në Baldushk

15.12.2015 Po ndodh tani ne Baldushk aktiviteti me grate e burrat e zones per buxhetimin gjinor me njesine administrative Baldushk, me Keshillin e Qarkut e Bashkine Tirane. Shume halle per tu zgjidhur.

Faleminderit UN Women nga Baldushk.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list