BUXHET iM në Farkë

12.12.2015 BUXHET iM vazhdoi aktivitetin e radhes ne shkollen e mesme te bashkuar Farke.  Nxenesit duke buxhetuar oborrin e shkolles se tyre. Projekt buxheti i oborrit te shkolles gati per tu dorezuar ne Bashki.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list