BUXHETI iM - Buxhetimi Gjinor në Bashkinë Tiranë

12.12.2015 Pas nje seri aktivitetesh te suksesshme ne cdo njesi administrative, u lancua kujdesi i Bashkise Tirane dhe z.Erion Veliaj, kryetarit te bashkise ne vecanti, per buxhetimin gjinor. Ketej e tutje buxhetimi gjinor do te ndodhe ne Bashkine Tirane si pjese e zakonshme e punes.

Nisma e pare i drejtohet grave sipermarrese tiranase me shumen 6 milion leke ne dispozicion te tyre. Falemnderit z.Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranes, falemnderit Keshillit Bashkiak Tirane me 52 % gra e vajza ne perberje.

Ne kete aktivitet Bashkia Tirane kerkoi me shume nga projekti "BUXHET iM" qe fale UN Women Albania  u be i mundur ne disa bashki te Shqiperise. Pervec trajnimit te stafit te BAshkise qe do te merret me buxhetin, kerkoi trajnim specifik edhe per anetaret e keshillit bashkiak ne lidhje me konceptet gjinore dhe buxhetimin gjinor. Shume aktivitete vazhdojne ne dhjetor dhe janar 2016.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list