Të respektohen të drejtat e shqiptarëve/eve në vendin e punës

1 Maj, 2015, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim përgatiti një deklaratë me temë: “Të respektohen të drejtat e shqiptarëve/eve në vendin e punës!"

Kjo deklaratë u dërgua pranë: Këshillit të Ministrave; Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Inspektoriatit të Punës; Sipërmarrësve që operojnë në territorin e Shqipërisë; Komisionit të Punës dhe Ceshtjeve Sociale dhe Rinisë dhe Komisionit për Veprimtari Prodhuese, tregtinë e Mjedisin pranë Kuvendit të Shqipërisë; Shoqatës "Biznes Albania"; Dhomave të Tregtisë që operojnë në Shqipëri; Komisioneres Antidiskriminim; Avokatit të Popullit. Gjithashtu deklarata  u shpërnda në të gjithë bizneset e përfaqësuara në Panairin e Punës.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list