Trajnimi i anketuesve STAR 2

10.12.2016 Trajnimi i anketuesve për projektin e STAR 2 rreth perceptimit të njerëzve në lidhje me çështjet e cilësisë së jetesës, nivelin e kënaqësisë me shërbimet publike dhe opinione mbi disa çështje kryesore të lidhura me qeverisjen vendore në  20 Bashki të Shqipërisë. Kjo anketë kryhet në kuadër të projektit STAR 2, i zbatuar nga UNDP, me mbështetjen e Bashkimit Evropian (EU), Qeverise Italiane, Suedeze, Zvicerane dhe USAID.

#reformaadministrativoterritoriale

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list