Trajnimi i intervistuesve të pacientëve në qendrat shëndetësore

29.3.2016 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në kuadër të Programit të Granteve të vogla të, U.S. Embassy-Tirana, ka marrë përsipër projektin “Të luftojmë Korrupsionin përmes matjes së kanaqësisë së pacientit në shërbimin parësor shëndetësor në Shqipëri”. Sot po zhvillohet trajnimi i intervistuesve te pacienteve. Vëzhgimi do të ndodhë gjatë gjithë muajit Prill 2016 në disa qendra shëndetësore të Tiranës. 

 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list