Funksionimi i mekanizmave të referimit të rasteve kundër dhunës me bazë gjinore në bashkitë Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, Korçë dhe Elbasan

9 dhjetor 2019

Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" organizoi aktivitetin përmbyllës me temë: “Funksionimi i mekanizmave të referimit të rasteve kundër dhunës me bazë gjinore në bashkitë Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, Korçë dhe Elbasan”.

Ky aktivitet kryhet në kuadër të projektit : “Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”.


Ky projekt financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women në kuadër të programit rajonal në luftën e dhunës ndaj grave “Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”.

 

 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list