Diskutim Publik: “Çështje të të drejtave të punëtoreve/ëve në sektorin e tekstileve e këpucëve në Shqipëri”

18 dhjetor 2019

Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" ka organizuar në Elbasan një Diskutim Publik mbi Çështjen e të drejtave të punëtoreve/ëve në sektorin e tekstileve e këpucëve në Shqipëri. Ky takim u organizua në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Inspektoratin e Punës, Zyrën e Punës, Dhomën e Industrise në Elbasan, organizatatat e shoqerise civile në Elbasan etj.

Ky aktivitet u realizua me qëllim përmirësimin e jetës së grave punonjëse të sektorit dhe për të patur një diskutim të shëndetshëm e pozitiv.

Projekti mbeshtetet nga Olof Palme International Center dhe Embassy of Sweden in Tirana. 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list