Trajnim mbi rritjen e kapaciteteve në teknologji dhe aftësi digjitale

23-24 shtator 2020

Në kuadër të projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) në bashkëpunim me ekspertë të fushës digjitale ka hartuar një manual dhe një trajnim për fuqizimin e kapaciteteve të koordinatorëve vendore kundër dhunës në familje dhe nëpunësve të barazisë gjinore, në teknologji dhe aftësi digjitale

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga 13 bashki të vendit: Tiranë, Elbasan. Korçë, Shkodër, Vlorë, Pukë, Kurbin, Berat, Kamëz, Pogradec, Sarandë, Fier dhe Lezhë.

Ky projekt zbatohet në kuadër të programit rajonal "Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë mendësitë" – Ti japim fund Dhunës ndaj Grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, e financuar nga European Union in Albania dhe zbatohet nga UN Women Albania. 

#EUNear
#changingmindstoEVAW

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list