Respektimi i të drejtave në punë për gratë dhe burrat ne sektorët e industrise fasone

9 mars 2020

Ne kuader te aktiviteteve “Une jam brezi I barazise, te permbushim te drejtat e grave” te organizuar nga European Union in Albania
ne date 9 Mars 2020 prane Europe House, Gender Alliance for Development Center (GADC) ne bashkepunim me Qendra për të Drejtat në Punë (CLR),  Inspektoriati Shteteror I Punes Dhe Sherbimeve Shoqerore organizuan nje tryeze diskutimi me teme: “Respektimi i të drejtave në punë për gratë dhe burrat ne sektorët e industrise”

Ne kete takim u prezantuan dhe u diskutuan çështjet në lidhje me të drejtat e punëtoreve në sektorin e tekstileve e këpucëve nga GADC; Çështje të të drejtave në punë të grave e burrave në sektorë të tjerë të industries nga CLR; Raportim për inspektime e këshillime në lidhje me të drejtat e punëtorëve në fabrikat e tekstileve e këpucëve nga Inspektoriati i Punes.

Bashkepunimi mes te gjitha paleve, shpeshtimi i kontrolleve, forcimi I punes se sindikatave, ndjekja e rasteve dhe zgjidhja e tyre ne bashkepunim ishin disa prej rekomandimeve kryesore te dala nga ky takim.

Tryeza te tilla vijojne ne kuader te planeve dhe kalendarit te aktiviteteve qe GADC ka parashikuar ne mbrojtje te te drejtave te punetoreve te sektorin e tekstileve dhe kepuceve.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list